Od września 2017 r. szkoła współpracuje z 33 Batalionem Lekkiej Piechoty z Dębicy

Żołnierze w ramach zajęć specjalistycznych uczą młodzież „edukacji mundurowej”.

Uczniowie poznają:

 • regulaminy musztry indywidualnej i zespołowej,
 • zasady użycia i budowę broni,
 • taktykę i techniki postaw strzeleckich w terenie,
 • rzuty granatem do celu,
 • budowę oraz parametry taktyczno – techniczne radiostacji,
 • zasady korespondencji radiowej w terenie,
 • obsługę noktowizora i termowizora,
 • podstawy samoobrony,
 • zasady udzielania pierwszej pomoc na polu walki
 • - podstawy patrolowania i kamuflażu,
 • S.E.R.E – sposoby przetrwania w terenie.

Zajęcia pozwalają młodzieży na zapoznanie się z najnowszym wyposażeniem wojska używanym w terenie.

Czytaj więcej...

Porozumienia o współpracy z Akademią Sztuki Wojennej oraz Komendą Policji w Dębicy w celu lepszego kształcenia

Czytaj więcej...

W dniu 3 marca 2014 r. nasza szkoła podpisała porozumienie z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie dotyczące współpracy. Na mocy porozumienia nasza szkoła może korzystać z zasobów uczelni: sal wykładowych, obiektów i materiałów. Dzięki współpracy nasza młodzież wyjeżdża do Warszawy i ma możliwość zakwaterowania na terenie uczelni, uczestniczenia w zajęciach, warsztatach oraz korzystania z bazy militarnej Akademii Sztuki Wojennej.

18 lutego 2011 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy został podpisany list intencyjny w sprawie sprawowania nadzoru merytorycznego nad klasą pierwszą Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym – specjalność „edukacja policyjna”. Pracownicy Komendy w ramach współpracy prowadzą regularne zajęcia z młodzieżą.

Klasa mundurowa w ramach zajęć specjalistycznych wielokrotnie gościła w Komendzie Policji w Dębicy, Oddziale Antyterrorystycznym w Zaczerniu, Zakładzie Karnym i Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

 

Liceum Ogólnokształcące z innowacją „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna” WIEDZA – NAUKA – PASJA – PRZYGODA – PRACA

WIEDZA – NAUKA – PASJA – PRZYGODA – PRACA

 

Zespół Szkół Zawodowych to jedyna szkoła w powiecie dębickim, która prowadzi nabór do klasy mundurowej. Nasze liceum pozwala zdobyć nie tylko fundamentalną wiedzę ogólnokształcącą z rozszerzoną geografią i językiem angielskim, ale przede wszystkim skierowane jest do uczniów zainteresowanych pracą w służbach mundurowych. W ramach nauki uczniowie, oprócz typowych przedmiotów objętych programem klas licealnych, będą dodatkowo zgłębiać tajniki funkcjonowania służb mundurowych (policji, straży pożarnej, straży granicznej, wojska).

Czytaj więcej...  Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Zajęcia z „edukacji mundurowej” prowadzą żołnierze 33 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy. Młodzież podczas zajęć uczy się budowy broni, techniki i taktyki użycia broni, bierze udział w zajęciach na strzelnicy, uczy się rzutów granatem, patrolowania oraz technik kamuflażu. Żołnierze prowadzą również zajęcia z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej oraz zapoznają młodzież z tajnikami pracy w służbach mundurowych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach samoobrony oraz kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, mają również rozszerzony program wychowania fizycznego. Kadeci wyjeżdżają na obozy sprawnościowo – wojskowe na poligon do Nowej Dęby, gdzie w praktyce sprawdzają umiejętności nabyte podczas szkolenia. Klasa mundurowa w ramach zajęć specjalistycznych wyjeżdża na wiele ciekawych wycieczek w celu zapoznania się z pracą innych służb mundurowych, odwiedza Komendę Powiatową Policji, Oddział Antyterrorystyczny w Zaczerniu, Państwową Straż Pożarną, Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, Jednostki Wojskowe, Zakład Karny oraz Laboratorium Kryminalistyczne.

 Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

 

W czasie wielu wyjazdów do jednostek terenowych młodzież zapozna się z najnowszym sprzętem i wyposażeniem służb mundurowych, zdobędzie umiejętności strzeleckie, sportowe i medyczne. Uczeń opanuje wiedzę i umiejętności z zakresu: edukacji wojskowej, bezpieczeństwa, kryminalistyki, taktyki przetrwania w terenie, zapobiegania przestępczości, prawa karnego i procesowego, strzelectwa i budowy broni oraz pracy w służbach mundurowych. Weźmie też udział w zajęciach z samoobrony, biegach na orientację, technikach bokserskich, pierwszej pomocy przedmedycznej i rzutów granatem.

 

 Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Uczniowie klasy mundurowej startują i odnoszą duże sukcesy w zawodach sportowo-obronnych tj. „Sprawni jak żołnierze”, zawodach strzeleckich oraz PCK.

Czytaj więcej...  Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Uczeń po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego – „klasa mundurowa” może kontynuować naukę na wszystkich uczelniach wyższych. Dzięki dużej sprawności fizycznej oraz dodatkowym zajęciom z „edukacji mundurowej” może zdawać na kierunki uniwersyteckie związane z służbami mundurowymi lub przystąpić do egzaminów wstępnych na Akademię Wychowania Fizycznego.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... 

Liceum Ogólnokształcące z innowacją „edukacją mundurową - Obrona Terytorialna”

Czytaj więcej...

  Zespół Szkół Zawodowych to jedyna szkoła w powiecie dębickim oferująca naukę w Liceum Ogólnokształcącym z „edukacją mundurową - Obrona Terytorialna”. Nasze liceum pozwala zdobyć nie tylko fundamentalną wiedzę ogólnokształcącą z rozszerzoną geografią i językiem angielskim, ale przede wszystkim skierowane jest do uczniów zainteresowanych pracą w służbach mundurowych. W ramach nauki uczniowie, oprócz typowych przedmiotów objętych programem klas licealnych, będą dodatkowo zgłębiać tajniki funkcjonowania służb mundurowych (policji, straży pożarnej, straży granicznej, wojska).

Młodzież nauczy się udzielać pierwszej pomocy, podczas  zajęć  na strzelnicy przejdzie szkolenie strzeleckie, nauczy posługiwać się bronią oraz poprawnie reagować w sytuacjach zagrożenia atakiem terrorystycznym.

Czytaj więcej...        W trakcie nauki w 3-letnim liceum uczeń uzyska wiedzę na temat podstawowych zadań służb mundurowych, pozna tajniki pracy w policji, wojsku, straży pożarnej, więziennej, granicznej oraz jednostkach  antyterrorystycznych.  

       W czasie wielu wyjazdów do jednostek terenowych zapozna się ze sprzętem i wyposażeniem służb mundurowych, zdobędzie umiejętności strzeleckie, sportowe i medyczne. Klasa mundurowa  w ramach zajęć specjalistycznych wielokrotnie gościła w Komendzie Policji w Dębicy, Oddziale Antyterrorystycznym w Zaczerniu, Zakładzie Karnym i Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

       Uczeń opanuje wiedzę i umiejętności z zakresu: taktyki zapobiegania przestępczości, podstaw prawa karnego  i procesowego, bezpieczeństwa i kontroli ruchu drogowego, strzelectwa, historii Policji i etyki zawodu policjanta, kryminalistyki, podstawowych zasad samoobrony. Weźmie też udział w zajęciach z samoobrony, rzutów granatem, biegach na orientację, technikach bokserskich i pierwszej pomocy przedmedycznej.

       Uczniowie startują i odnoszą duże sukcesy w zawodach sportowo-obronnych tj: "Sprawni jak żołnierze", zawodach strzeleckich oraz PCK.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...    Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

Ukończenie liceum ogólnokształcącego wzbogaconego o dodatkowe zajęcia pozwalać będzie naszym absolwentom na przystępowanie do egzaminów wstępnych na Akademię Wychowania Fizycznego czy też na kierunki uniwersyteckie związane z służbami mundurowymi.  

 

 

 

Dlaczego warto podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym z „edukacją mundurową - Obrona Terytorialna”?

Czytaj więcej...

Zaproponowany kierunek jest bardzo ciekawą alternatywą dla nudnej nauki w szkole.

Zajęcia z edukacji mundurowej prowadzą żołnierze 33 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy.

Program liceum poszerzony został o bardzo wiele ciekawych zajęć i wycieczek.

Uczymy profesjonalnego posługiwania się bronią podczas zajęć na strzelnicy.

Organizujemy obozy sportowo – wojskowe na poligonie w Nowej Dębie.

W naszej szkole spotkasz się ze znakomitą kadrą nauczającą.

Ukończenie liceum ogólnokształcącego wzbogaconego o dodatkowe zajęcia pozwalać będzie naszym absolwentom na przystępowanie do egzaminów wstępnych na Akademię Wychowania Fizycznego czy też na kierunki uniwersyteckie związane ze służbami mundurowymi.

Zaproponowany przez nas program innowacji w klasie mundurowej kształtuje:

 • wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
 • wiedzę o organizacjach mundurowych w Polsce,
 • umiejętność praktycznego posługiwania się językami obcymi: angielskim, niemieckim, szczególnie przydatnymi na filologiach obcych,
 • sprawność fizyczną,
 • umiejętności samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • umiejętność strzelania z różnych rodzajów broni,
 • wiedzę z zakresu funkcjonowania służb mundurowych oraz przepisów prawa karnego,
 • wiedzę z zakresu zabezpieczenia bojowego, logistycznego i medycznego,
 • zasady żołnierskiego zachowania się.