Co robimy w roku szkolnym 2021/22

 PLAN WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI

w roku szkolnym  2021/2022

 

Rodzaj wydarzenia/uroczystości

 

Data

Formy realizacji

Odpowiedzialni

 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego  2021/2022 w kościele i szkole

 

1 września  2021r.

uroczysta msza w kościele, spotkanie Dyrektora i wychowawców 

z uczniami

ks. J. Bociek, p. dyr. S. Słyś, SU

wychowawcy klas,

 

Rocznica wybuchu II wojny światowej,

wspomnienie napaści ZSRR na Polskę

wrzesień  2021r.

wspomnienie września ‘39 podczas lekcji w wybranych klasach, 

p. R. Dykiel,  p. K. Tumiński

 

Ognisko integrujące uczniów i nauczycieli

wrzesień  2021r.

ognisko

uczniowie różnych klas wraz z wychowawcą

 

Sprzątanie Świata

wrzesień  2021r.

praca na rzecz szkoły i jej otoczenia

p. J. Łukaszewska oraz wybrana klasa

 

Światowy Dzień Turystyki

wrzesień 2021r.

forma dowolna

p. B. Ząbek

 

Narodowe Czytanie  2021

 

październik  2021r.

 

czytanie fragm. „Moralności pani Dulskiej” G. Zapolskiej przez radiowęzeł

 

p. A. Rokita, p. K. Osak, p. dyr. S. Słyś oraz kółko dziennikarsko - czytelnicze.

 

Konkursy czytelnicze

cały rok

konkursy

p. A. Rokita, p. K. Osak, p. R. Dykiel

 

Międzynarodowy Dzień Zwierząt

październik  2021r.

zbiórka żywności dla zwierząt

Szkolne Koło Caritas, p. B. Krupa,

 

Dzień Edukacji Narodowej

13 października  2021r.

forma dowolna

p. J. Urbańska, p. M. Fornek, wybrani uczniowie, SU

 

Dzień Papieski połączony z rozstrzygnięciem VI Powiatowego Konkursu Poetycko-Literackiego

październik 2021r.

konkurs skierowany do 8. klas SP

i szkół średnich

Szkolne Koło Caritas,

p. B. Krupa, ks. J. Bociek, p. R. Dykiel

 

Konkurs „Trucizny z domowego komina”

październik  2021r.

konkurs dla uczniów kl.8 SP  i szkół  średnich

p. J. Łukaszewska

 

Światowy Dzień Żywności

październik 2021r.

forma dowolna

p. J. Łukaszewska

 

Promocja zdrowego stylu życia

cały rok

różne formy

p. B. Krupa, p. J. Szerszeń, p. J. Łukaszewska

 

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia

i Gotowania

 listopad  2021 r.

konkurs dla uczniów naszej szkoły

p. J. Łukaszewska, p. B. Krupa

 

Narodowe Święto Niepodległości –

11 listopada

listopad  2021r.

gazetka okolicznościowa

SU, p. K. Tumiński

 

 

Dzień Walki z AIDS – 01 grudnia

listopad 2021r.

kampania edukacyjno – informacyjna

(gazetka)

 p. A. Jagodzińska

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia  2021r.

zaplanowane akcje, gazetka

Szkolne Koło Caritas, p. B. Krupa

 

Tradycje bożonarodzeniowe

(jasełka)

 

grudzień  2021r.

spotkania wigilijne, świąteczna dekoracja szkoły, jasełka lub inna forma

 kl. I wraz z wychowawcą: p. J. Szerszeń, SU, ks. J. Bociek,

 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

marzec 2022r.

uczestniczenie w obchodach

Przedstawiciele kl. mundurowych, p. K. Tumiński

 

 

 

Światowy Dzień Praw Konsumenta

 

 

marzec 2022r.

forma dowolna

p. B. Ząbek,

 

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej - Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci

 

kwiecień 2022r.

gazetka,

pomoc w organizacji  uroczystości na Górze Śmierci, uczestnictwo w uroczystościach

p. M. Fornek, kl. LO I i II, p. J. Szerszeń,

p. K. Tumiński

 

Dzień Pamięci Ofiar Katynia – 13 kwietnia

kwiecień 2022r.

gazetka, pogadanki w klasach

p. K. Tumiński wychowawcy

 

Światowy Dzień Zdrowia

kwiecień 2022r.

prezentacje, gazetka

p. J. Łukaszewska, p. B. Krupa

 

Światowy Dzień Ziemi

kwiecień 2022r.

forma dowolna

p. J. Łukaszewska

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

kwiecień 2022r.

gazetka ścienna lub inna forma

p. A. Rokita, p. K. Osak

 

Pożegnanie absolwentów

29 kwietnia 2022r.

akademia

kl. III THŻ, kl. III LOP wraz z wychowawcami:
p. R. Dykiel, p. A. Bandura

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

koniec kwietnia 2022r.

gazetka

SU, p. R. Dykiel, p. B. Krupa

 

XIX Konkurs Ekologiczny Ja i Moje Środowisko

czerwiec 2022r.

konkurs skierowany do uczniów klas 8 SP

p. J. Łukaszewska

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  2021/2022`

24 czerwca 2022r.

uroczysta msza w kościele,

spotkanie Dyrektora i wychowawców z klasami

ks. J. Bociek,

p. dyr. S. Słyś, SU, wychowawcy klas

 

 

Działania mające na celu promocję ZSZ, organizację Dnia Otwartego Szkoły

cały rok

przygotowanie materiałów promocyjnych,

stoisk, młodzieży do reprezentowania szkoły

p. dyr. S. Słyś, p. A. Jagodzińska, wszyscy nauczyciele

 

 

Uroczyste ślubowanie klasy 1 połączone z obchodami 70-lecia ZSZ

termin do uzgodnienia

uroczyste ślubowanie kl. I,

obchody 70-lecia ZSZ

 

uczniowie kl.1, wychowawca; p. J. Szerszeń, oraz p. K. Tumiński, SU, p. B. Krupa, SU

 

Podsumowanie projektu Erasmus+ i stażu w Hiszpanii

termin do uzgodnienia

uroczyste podsumowanie projektu

uczniowie  biorący udział w projekcie, p. K. Osak, p. J. Urbańska

 

 

 Poza ww. wydarzeniami SU planuje zorganizować: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, andrzejki, mikołajki.

 

 

[i] Powyższy plan może ulegać modyfikacji.