Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej. To elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe skierowane są do osób dorosłych, które będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.

Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu również organizuje taką formę kształcenia i doskonalenia zawodowego. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończone 18 lat. W tej formie doskonalenia również mogą wziąć udział absolwenci klas technikalnych ZSZ w Pustkowie Osiedlu oraz innych szkół.

Nasza ofertę kierujemy do osób dorosłych oraz absolwentów, którzy myślą o:

  • podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych,
  • zdobyciu nowego zawodu - kwalifikacji zmianie pracy,
  • otworzeniu własnej działalności gospodarczej.

Po zakończeniu każdej kwalifikacji, słuchacz (absolwent) uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych m.in. na kierunkach turystyka i rekreacja, technologia żywności.

Nauka Jest Bezpłatna !!!

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - kwalifikacyjny kurs zawodowy

Ø   Kwalifikacja T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

W wyniku tej kwalifikacji słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 

1. Utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych:

1) rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter;

2) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie;

3) rozróżnia rodzaje prac porządkowych;

4) dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac porządkowych;

5) obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości;

6) stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne;

7) przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości;

8) utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu;

9) przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości;

10) przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości.

 

2. Przygotowywania i podawania śniadań:

1) przestrzega zasad przechowywania żywności;

2) przestrzega zasad sporządzania jadłospisów;

3) rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych;

4) rozróżnia metody i techniki przygotowania śniadań;

5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;

6) użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów;

7) przygotowuje potrawy i napoje;

8) rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań;

9) dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu;

10) rozróżnia bieliznę i zastawę stołową;

11) stosuje techniki nakrywania stołu;

12) dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań;

13) przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości;

14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw.

 

3. Organizacji usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe;

2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych;

3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;

4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem;

5) sporządza dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych. 

 

Kurs: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie jest kwalifikacją w zawodzie technik hotelarstwa.

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany w naszej szkole jest bezpłatny.

 

Słuchacz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z kwalifikacji T.11 i T.12 otrzymuje tytuł technik hotelarstwa wraz z dokumentem honorowanym w Unii Europejskiej.

 

 

System nauki: zaoczny – piątek/sobota raz w miesiącu.

Planowanie i realizacja usług w recepcji - kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

Kwalifikacja T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

W wyniku tej kwalifikacji słuchacz zdobywa bogatą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 

1. Rezerwacji usług hotelarskich:

1) rozróżnia zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej;

2) dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;

3) stosuje instrumenty promocji usług hotelarskich;

4) przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup;

5) rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych;

6) sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;

7) przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

 

2. Obsługi gości przyjeżdżających i wyjeżdżających:

1) przestrzega procedur związanych z obsługą gości w recepcji;

2) rozpoznaje oczekiwania gości związane z pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

3) sporządza dokumentację związaną z procedurami check-in i check-out;

4) udziela informacji turystycznej;

5) oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie;

6) przygotowuje informacje dotyczące przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu;

7) rozróżnia formy płatności stosowane w sprzedaży usług hotelarskich;

8) przestrzega zasad rozliczania kosztów pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

9) sporządza dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości.

 

Kurs: Planowanie i realizacja usług w recepcji jest kwalifikacją w zawodzie technik hotelarstwa

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany w naszej szkole jest bezpłatny.

 

System nauki: zaoczny – piątek/sobota raz w miesiącu.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szczegóły

Kwalifikacja T.6: Sporządzanie potraw i napojów

Kwalifikacja T.15: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek dla osób, które interesują się zarówno sztuką kulinarną, jak i tajnikami prowadzenia działalności gastronomicznej. Słuchacz zdobywa wiedzę na temat planowania i oceny żywności pod względem jakościowym. Nabywa umiejętności sporządzania potraw i napojów, a także ich ekspedycji.

Słuchacz po ukończeniu kursu przygotowany jest do prowadzenia działalności gastronomicznej, zna zagadnienia związane z technologią żywienia, organizacją produkcji oraz usług gastronomicznych, potrafi sprawnie zarządzać i komunikować się z zespołem i może podjąć prace w zawodzie kucharza. System nauki: zaoczny – piątek/sobota raz w miesiącu.

Nie zwlekaj zapisz się już dziś!