V Powiatowy Konkurs Poetycko-Literacki "Totus Tuus"

STAROSTWO POWIATOWE W DĘBICY,DZIEKAN ROMAN WOŹNY – PROBOSZCZ PARAFII PW. ŚW. STANISŁAWA BM W PUSTKOWIE – OSIEDLU

ORAZ SZKOLNE KOŁO CARITAS W ZSZ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W PUSTKOWIE – OSIEDLU

serdecznie zapraszają wszystkich uczniów kl. 8 szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich do wzięcia udziału

V Powiatowym Konkursie Poetycko – Literackim przebiegającym pod hasłem XX Dnia Papieskiego: „Totus Tuus".

Regulamin konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych dla UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO

Zgoda na przetwarzanie danych DLA UCZNIA PEŁNOLETNIEGO