Przedstawiciele naszej szkoły na inscenizacja szarży polskiej kawalerii zorganizowanej z okazji setnej rocznicy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

b_150_100_16777215_00_images_kawal.jpgW listopadzie 1918 r. odrodziła się niepodległa i suwerenna Polska. Nastąpiło to po 123 latach niewoli, w czasie których zaborcy tępili bezwzględnie polską tożsamość narodową, kulturę oraz język ojczysty. Wskrzeszenie polski nastąpiło dzięki determinacji narodu wielokrotnie podejmującego próby zbrojnego zrzucenia obcego jarzma. Stało się to jednak możliwe dopiero w sprzyjających warunkach międzynarodowych.

Powstanie niepodległej Polski było zaledwie początkiem walki o kształt terytorialny rodzącego się państwa. Prowadzona była ona środkami dyplomatycznymi w czasie konferencji pokojowej w Paryżu oraz militarnymi.

Z orężem w ręku walczyć musiał żołnierz polski przede wszystkim o granicę wschodnią. Wojna z Rosją Radziecką była nie tylko starciem o Kresy Wschodnie, ale także o zachowanie suwerenności narodowej zagrożonej przez strategiczne plany bolszewików przerzutu fali rewolucji na zachód Europy.

W wojnie polsko-rosyjskiej lat 1919 – 1920 wyodrębnić można zarówno duże operacje, w których uczestniczyły wielotysięczne armie rozgrywające walne bitwy, ale także drobne potyczki i starcia. Jedną z takich potyczek zainscenizowano w sobotnie popołudnie 26 września 2020 r. na dębickich wałach. Była to inscenizacja szarży polskiej kawalerii zorganizowana z okazji setnej rocznicy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

b_150_100_16777215_00_images_kawal1.jpg

b_150_100_16777215_00_images_kawal2.jpg

Bezpośrednio w przygotowanie tego przedsięwzięcia zaangażowani byli również kadeci naszej szkoły. Dwóch uczniów II klasy Liceum Mundurowego wzięło udział w zabezpieczeniu technicznym tego przedsięwzięcia. Z racji tego, iż działają oni w organizacji „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, razem z resztą jednostki strzeleckiej nr 2017 im. Tadeusza Municha z Dębicy czynnie zaangażowali się w propagowanie historii naszej ojczyzny i regionu w którym żyją. Jak ważne to dla nich, niech świadczy to, iż poświęcili swój wolny czas i niesprzyjające warunki pogodowe by zaświadczyć o swoim patriotyzmie.