Praktyki zawodowe w Szwecji.

b_150_100_16777215_00_images_loss.jpgW dniu 14 marca 2021 r. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu Sławomir Słyś oraz Pani Patrycja Pilarek reprezentująca firmę EU Mobility SVERIGE, której głównym przedmiotem działania jest region Skania w Szwecji ze stolicą w  Malmö podpisali porozumienie, którego podstawowym celem jest organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu w regionie Skania w Szwecji. Ww. ofertą powinni szczególnie być zainteresowani obecni ósmoklasiści, którzy planują rozpocząć naukę w ZSZ w Pustkowie-Osiedlu w zawodach technik programista, technik eksploatacji portów i terminali oraz technik hotelarstwa od 1 września 2021r. ponieważ porozumienie wchodzi w życie właśnie w tym dniu.

Strony wyrażają chęć wzajemnej szeroko pojętej współpracy w zakresie kreowania nowoczesnej organizacji praktyk zawodowych w szkolnictwie zawodowym.

Współpraca stron będzie polegała na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej promocyjnej, organizowaniu oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego oraz propagowania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w systemie kształcenia zawodowego w tym wspólna organizacja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

Celem porozumienia jest także potwierdzenie wspólnego zainteresowania Stron działaniami na rzecz aktywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego i organizacji staży zawodowych w Szwecji a w następnym etapie także w  Irlandii,

Jesteśmy przekonani, że nawiązana współpraca przyczyni się do podnoszenie kwalifikacji nauczycieli pracujących w Naszej szkole, dostosowanie ich do rozwijającego się rynku pracy a także uatrakcyjni oferty kształcenia zawodowego dla uczniów Naszej szkoły i będzie stanowić kolejny krok do nadania szkole kolejnego europejskiego wymiaru kształcenia po stażach w ramach Erasmusa+ oraz organizacji praktyka na promach Unity Line.

 

Ósmoklasisto - Do zobaczenia we wrześniu w Naszej szkole!